Waar rook is vuur!

 

Let bij open vuur op kleine kinderen, houdt ze uit de buurt. Hebben ze gezondheidsproblemen (ademhaling, bronchitis, astma), stook dan minder of stook op momenten waarop ze al naar bed zijn. Let op het materiaal waarmee u stookt. 

“Allesbranders” bestaan niet; uw kachel of openhaard is geen (brandend) vuilnisvat waar u van alles en nog wat zomaar ingooit.Een gashaard of –kachel is minder schadelijk voor de gezondheid dan een houtgestookt toestel. Een gesloten stooktoestel is weer beter dan een openhaard. 

Laat uw stooktoestel en schoorsteen installeren door een installateur die lid is van een bonafide vakorganisatie. Laat de schoorsteen minstens eenmaal per jaar vegen. Stook alleen geschikte brandstoffen en stook niet bij mistig of windstil weer. Ventileer uw woning goed tijdens het stoken en zet een raam op een kier.

Aanmaken en doven

Plaats een onbrandbare vloerplaat van plavuizen, metaal of glas voor de ingang van de vuurhaard.Maak de asla nooit helemaal leeg, laat een laagje as van ca. 3 cm. op de bodem van de vuurplaat liggen. 

Gebruik nooit(!) brandbare vloeistoffen om openhaard of kachel aan te maken. Gebruik aanmaakblokjes of aanmaakhout. Leg daarna grotere stukken hout op het vuur.

Stapel niet teveel hout, vul regelmatig bij. Zo kan kachel of openhaard op volle capaciteit doorbranden.Doof het vuur niet uit door de luchttoevoer af te snijden. Daar komen veel schadelijke gassen bij vrij. Gooi het laatste uur geen nieuwe brandstof bij het vuur en laat een actief vuur niet onbeheerd achter.Topdown burning/Zwitserse methode
Jaarlijks ontstaan er landelijk meer dan 2.000 schoorsteenbranden. In de video onderaan de pagina ziet u hoe u uw houtkachel op een veilige manier aansteekt. O.a. door te stoken volgens de Zwitserse methode, waarbij u het meest brandbare materiaal bovenaan legt (omgekeerd stoken).

Vonkenscherm

Voorkom dat vonken in uw kamer terecht komen en plaats een vonkenscherm voor de vuurhaard.

Vonkenvanger

Heeft uw woning een rieten dak? Dan is een vonkenvanger verplicht.

Milieu

Tijdens het stoken van hout of andere vaste brandstoffen komen veel stoffen vrij, zowel in huis als daarbuiten. Ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu en overlast geven bij omwonenden. 

Bij het stoken van de juiste brandstof onder optimale omstandigheden, stoten openhaarden en houtkachels vooral kooldioxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide en zwevende deeltjes uit. 

Bij onvolledige verbranding door bv. onvoldoende toevoer van zuurstof, of door vochtig hout, stoot een haard ook koolmonoxide uit. Als vervuilde brandstoffen worden gestookt, komen daar nog extra stoffen bij, zoals metalen.

Rook verteld meer

De kleur van de rook uit de schoorsteen zegt iets over het stookgedrag.Witte rook is als regel een teken van goede verbranding. Donkergrijze rook geeft het signaal af, dat de verbranding steeds onvollediger is. Zwarte en dikke vette rook wijst op een hoog roetgehalte.

Hout, de basis van het verbrandingsproces

De kwaliteit en conditie van het hout dat u stookt is van belang voor een goed verbrandingsproces.

Trek van open haard of houtkachel

Een goede trek hangt met veel aspecten samen zoals de diameter van het rookkanaal en de lengte van de schoorsteen. Ook het materiaal van rookkanaal en schoorsteen speelt een rol en het verloop van de schoorsteen (rechttoe rechtaan of bochtig).

Bron ASPB

Koolmonoxidevergiftiging

Helaas overlijden er elk jaar nog steeds mensen door een koolmonoxidevergiftiging. Het gas is een ware sluipmoordenaar; u ruikt of proeft het giftige gas niet en u raakt snel bewusteloos.

Koolmonoxide ontstaat door een een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas of hout. Ook slechte ventilatie speelt een rol. U heeft zelf een belangrijke rol in het verkleinen van het risico. Zorg voor een schone schoorsteen en een schone kachel! Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

zonnepanelen

Ook zonnepanelen reinigen kunt u het best doen zodra ze smerig zijn. Door uw zonnepanelen schoon te maken haalt u meer rendement uit uw zonnepanelen. Dit rendement kan oplopen tot wel 20%. Zonnepanelen werken doordat ze zonlicht opvangen en overbrengen naar de aanwezige zonnecellen. Bevuilde zonnepanelen vangen minder zonlicht op, waardoor er minder zonne-energie wordt geproduceerd. Afgevallen bladeren, vogelpoep, stuifmeel en stof zijn de voornaamste oorzaken dat zonnepanelen bevuild raken. Door uw zonnepanelen regelmatig te reinigen haalt u maximaal rendement uit uw zonnepanelen.

Wist U Dat

  • U niet verzekerd bent bij constatering van achterstallig onderhoud. Dit wel het geval is indien u een recente rekening kunt overleggen aan uw verzekering.
  • Ruim 40% van de schoorstenen niet periodiek wordt geveegd.
  • Vogels zich graag nestelen in en op schoorstenen, wat verstoppingen veroorzaakt.
  • Bij het stoken van hout, kolen of olie er creosoot (een zeer brandbare laag) in uw afvoerkanaal wordt gevormd. Dat dit bij hoge temperaturen ontbrandt zodat het schoorsteenbrand kan veroorzaken.
  • Bij het stoken van gas, in geval van een verstopt of zelfs al bij een slecht onderhouden schoorsteenkanaal, in combinatie met gebrekkige woningventilatie, koolmonoxide (CO, een DODELIJK gas) ontstaat en dat u dat niet ruikt of proeft.
  • Het voldoende is uw schoorsteen één maal per jaar te laten vegen indien er sprake is van sfeerverwarming. Bij gebruik van hoofd- of bijverwarming twee maal per jaar volstaat.
  • Er in overleg met de brandweer een stookverbod opgelegd kan worden bij constatering van achterstallig onderhoud.

Kortom reden genoeg om uw schoorsteen tijdig te laten vegen en controleren ter voorkoming van gasvergiftiging of brand!